Adwokatura

Kancelaria adwokacka w Jastrzębiu-Zdroju

Adwokat Katarzyna Szostek-Meredyk

Usługi

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyny Szostek–Meredyk świadczy pomoc prawną w szczególności z następujących dziedzin prawa:

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku
 • podwyższenie i obniżenie alimentów
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • kontakty z małoletnim
 • ubezwłasnowolnienie
 • inne

Prawo cywilne i gospodarcze

 • sprawy o zapłatę
 • zasiedzenie nieruchomości, zasiedzenie służebności
 • ustanowienie drogi koniecznej, ustanowienie służebności przesyłu
 • ochrona posiadania (powództwo posesoryjne)
 • powództwo negatoryjne
 • powództwo windykacyjne
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie m.in. w związku z wypadkami komunikacyjnymi
 • ochrona dóbr osobistych
 • roszczenia wynikające z zobowiązań umownych
 • inne

Prawo karne, wykroczeń

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją
 • obrona oskarżonego przed Sądem we wszystkich instancjach
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego przed Sądem we wszystkich instancjach
 • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub obrona oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
 

Prawo karne wykonawcze

 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym w tym sporządzanie wniosku o:
  • odroczenie wykonania kary
  • przerwę w karze
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • warunkowe zawieszenie wykonania kary

Prawo pracy

 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • wynagrodzenie za pracę
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 • inne

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • nieważność testamentu
 • inne