Adwokatura

Kancelaria adwokacka w Jastrzębiu-Zdroju

Adwokat Katarzyna Szostek-Meredyk

Usługi prawne - Kancelaria w Jastrzębiu-Zdroju

Kancelaria Katarzyny Szostek?Meredyk świadczy pomoc prawną z zakresu wielu dziedzin prawa. Nasze usługi prawne są kompleksowe i obejmują zarówno porady, jak i reprezentację Klienta przed sądem oraz sporządzanie różnorodnych dokumentów. Jeśli więc potrzebują Państwo pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego, spadkowego, cywilnego czy prawa pracy, zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii. Prawo jest niezwykle skomplikowanym zagadnieniem, dlatego też profesjonalna pomoc w wielu sytuacjach bywa wręcz nieoceniona. Adwokat posiadający wieloletnie doświadczenie kompleksowo wesprze Państwa na każdym etapie sprawy i doprowadzi do korzystnego dla Was rozwiązania. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z Jastrzębia-Zdroju i okolic.

Zakres naszych usług - sprawy karne, rozwody, sprawy spadkowe

Zakres naszych usług prawnych jest bardzo szeroki. Zajmujemy się między innymi sprawami z obszaru prawa karnego. W ramach pomocy przy takich sprawach oferujemy obroną podejrzanego o przestępstwo lub wykroczenie, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed sądem. Zapraszamy również do kontaktu z nami Klientów, którzy mierzą się ze sprawami z zakresu prawa cywilnego. Są to między innymi rozwody, a także sprawy dotyczące podziału majątku, podwyższenia bądź obniżenia alimentów, separacji itp. Wymagają one delikatności i taktu, gdyż wiążą się z trudnymi emocjami. Nasze wsparcie jest więc wielopłaszczyznowe. Kancelaria zajmuje się też sprawami gospodarczymi.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych! Poniżej znajdą Państwo ich szczegółowy spis.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku
 • podwyższenie i obniżenie alimentów
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • kontakty z małoletnim
 • ubezwłasnowolnienie
 • inne

Prawo cywilne i gospodarcze

 • sprawy o zapłatę
 • zasiedzenie nieruchomości, zasiedzenie służebności
 • ustanowienie drogi koniecznej, ustanowienie służebności przesyłu
 • ochrona posiadania (powództwo posesoryjne)
 • powództwo negatoryjne
 • powództwo windykacyjne
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie m.in. w związku z wypadkami komunikacyjnymi
 • ochrona dóbr osobistych
 • roszczenia wynikające z zobowiązań umownych
 • inne

Prawo karne, wykroczeń

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją
 • obrona oskarżonego przed Sądem we wszystkich instancjach
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego przed Sądem we wszystkich instancjach
 • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub obrona oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
 

Prawo karne wykonawcze

 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym w tym sporządzanie wniosku o:
  • odroczenie wykonania kary
  • przerwę w karze
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • warunkowe zawieszenie wykonania kary

Prawo pracy

 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • wynagrodzenie za pracę
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 • inne

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • nieważność testamentu
 • inne